Browse Items

  • Data is exactly "2012-12-06"

12.pdf
Uchwała Nr 273/VIII/2012 Prezydium KRRP z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 500/V/2002 KRRP z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie Regulaminu prowadzenia listy prawników zagranicznych.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

13.pdf
Uchwała Nr 275/VIII/2012 Prezydium KRRP z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o wykonywaniu zawodu radcy prawnego.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Inne

14.pdf
Uchwała Nr 276/VIII/2012 Prezydium KRRP z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru zaświadczenia stwierdzającego prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Inne

16.pdf
Uchwała Nr 278/VIII/2012 Prezydium KRRP z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru karty danych osobowych.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała_Prezydium_ 277_VIII_06.12.12.pdf
Uchwała Nr 277/VIII/2012 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru wypisu z listy radców prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2