Przeglądaj publikacje

  • Dziedzina zawiera dokładnie "Ustrojowe przepisy wewnętrzne"

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_118_XI_2021.pdf
Uchwała Nr 118/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_117_XI_2021.pdf
Uchwała Nr 117/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała KRRP_211_X_2020 sprawie szczególnych zasad odbywania aplikacji radcowskiej.adj.pdf
UCHWAŁA Nr 211/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczególnych zasad odbywania aplikacji radcowskiej w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała KRRP_210_X_2020_ uchwała w sprawie określenia cyklu szkoleniowego doskonalenia zawodowego.adj.pdf
UCHWAŁA Nr 210/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 października 2020 r. w sprawie określenia cyklu szkoleniowego doskonalenia zawodowego radców prawnych oraz prawników zagranicznych wpisanych przez rady okręgowych izb radców prawnych na listy prawników zagranicznych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała_KRRP_208_X_2020_przedłożenie projektów Zjazdowi.pdf
UCHWAŁA Nr 208/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 października 2020 r. w sprawie przedłożenia XII Krajowemu Zjazdowi Radców Prawnych projektów uchwał

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała KRPP_207_X_2020_przyjęcie sprawozdania KRRP.adj.pdf
UCHWAŁA Nr 207/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 października 2020 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radców Prawnych X kadencji

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała_KRRP_206_X_2020 _zmiana_zwołanie Zjazdu.adj.pdf
UCHWAŁA Nr 206/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwołania XII Krajowego Zjazdu Radców Prawnych, proponowanego porządku tego Zjazdu oraz sposobu głosowania na tym Zjeździe

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała KRRP_205_X_2020_zmiana uchwały COVID.adj.pdf
UCHWAŁA Nr 205/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 października 2020 r.zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu przeprowadzenia wyborów w trakcie zebrania rejonowego oraz wyborów organów samorządu radców prawnych lub wyborów osób pełniących funkcję w tych organach lub funkcję w samorządzie radców prawnych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała KRRP_204_X_2020_Regulamin XII Krajowego Zjazdu.adj.pdf
UCHWAŁA Nr 204/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 października 2020 r. Regulamin XII Krajowego Zjazdu Radców Prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała_KRRP_203_X_2020.pdf
UCHWAŁA Nr 203/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 3 października 2020 r. zmieniająca uchwałę – Regulamin Krajowego Zjazdu Radców Prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2