Browse Items

Uchwała KRRP_65_XI_2021.pdf
Uchwała nr 65/XI/2021 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 25 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Zarządu Fundacji „Subsidio venire”

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Uchwała KRRP_64_XI_2021.pdf
Uchwała nr 64/XI/2021 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie odwołania Zarządu Fundacji „Subsidio venire”

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Uchwała KRRP_63_XI_2021.pdf
Uchwała nr 63/XI/2021 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie odwołania członków Rady Fundacji „Subsidio venire”

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Uchwała KRRP_61_XI_2021.pdf
Uchwała nr 61/XI/2021 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczególnych zasad odbywania aplikacji radcowskiej w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Uchwała KRRP_60_XI_2021.pdf
Uchwała nr 60/XI/2021 2021 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniająca Regulamin wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Uchwała KRRP_59_XI_2021.pdf
Uchwała nr 59/XI/2021 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniająca Regulamin działalności samorządu radców prawnych i jego organów

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_190_XI_2021.pdf
Uchwała nr 191/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie Regulaminu Konkursu „Turniej Negocjacyjny dla Radców Prawnych ”

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_188_XI_2021.pdf
Uchwała nr 188/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania członków Kapituły Konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_181_XI_2021.pdf
Uchwała nr 181/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Zasad współpracy Krajowej Izby Radców Prawnych z innymi podmiotami oraz obejmowania patronatem honorowym Krajowej Rady Radców Prawnych i patronatem honorowym Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_174_XI_2021.pdf
Uchwała nr 174/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie Regulaminu ,,Kryształowe Serce Radcy Prawnego"

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2